Wax

SUNSET SHERBET - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

KUSH CAKE - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

CHERRY DIESEL - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SUPREME OG - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

RUNTZ - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

HOLY GRAIL - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

OG CAKE - NUGRUN BADDER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

DOSI DOS - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

BRUCE LEE OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

XXX OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

ROSE GOLD OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

DEATHSTAR OG - TRIMRUN SHATTER -2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SFV OG - PREMIUM NUGRUN BADDER - 2 FOR 90

wax
.5g
1g
50.00
2g
90.00
1/8
1/4
1/2
Oz

PINKBERRY - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz