Wax

VERSACE OG - NUGRUN DIAMONDS - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

GHOST OG - TRIMRUN BUTTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

PINKBERRY - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

TAHOE OG - NUGRUN SUGAR - 2 FOR 50

wax
.5g
1g
25.00
2g
50.00
1/8
1/4
1/2
Oz

CANDY SHERBERT - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

GIRL SCOUT COOKIES - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SKITTLEZ - NUGRUN SHHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

CHERRY DIESEL - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

100 DOLLAR OG - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

WEDDING CAKE - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SHERBERT - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

FIREWALKER OG - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

VALLEY OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

BHOMB.COM OG - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

XXX OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

ROSE GOLD OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

GOJI OG - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

TKO OG - NUGRUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SFV OG - TRIMRUN SHATTER-2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SFV OG - PREMIUM NUGRUN BADDER - 2 FOR 90

wax
.5g
1g
50.00
2g
90.00
1/8
1/4
1/2
Oz

FACE OFF OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

24K OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SUPREME OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz